• Godziny otwarcia: 8:00-16:00
  • info@akademia-przedsiebiorcy.pl

Miesiąc: grudzień 2020

Oszczędzanie wody z dotacją – 5 tysięcy złotych z programu „Moja Woda”

Musimy wiedzieć, że na niewielki zbiornik naziemny do zbierania deszczówki należy przeznaczyć kilkaset złotych, natomiast duży rezerwuar podziemny to wydatek rzędu kilku tysięcy.

Kiedy będziemy planować takie przedsięwzięcie warto abyśmy sprawdzili w lokalnym urzędzie, czy samorząd nie oferuje dotacji na budowę systemów deszczowych. Przykładowo w stolicy funkcjonuje program „Warszawa łapie deszczówkę”, w ramach którego osoby indywidualne mogą uzyskać na ten cel do 4 tysięcy złotych. Wnioski na bieżący rok na ogół zbierane są do końca lipca. Trzeba wiedzieć, że od 1 lipca 2020 roku istnieje także ogólnopolski program wspierający gromadzenie wody deszczowej. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do końca września prowadziły nabór do programu „Moja woda” wspomagającego małą retencję. To inicjatywa Ministerstwa Klimatu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mająca na celu łagodzenie skutków suszy w Polsce. Należy wiedzieć, że program skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych, którzy mogą otrzymać dotację do 5 tysięcy złotych, ale nie więcej niż 80 procent kosztów, które ponieśli po 1 czerwca 2020 roku. Środki te są przeznaczone na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia instalacji pozwalających na zatrzymanie i zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na ternie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Należą do nich:

a). zbiorniki retencyjne podziemne lub nadziemne.
b). przewody odprowadzające wody opadowe.
c). instalacje rozsączające.
d). oczka wodne.
e). elementy do nawadniania bądź innego sposobu wykorzystania zatrzymanej wody.

Warto też wiedzieć, że program „Moja Woda” cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem Polaków. Budżet przeznaczony na ten cel na rok 2020 wynosił ponad 100 mln złotych (środki Narodowego Funduszu – ponad 100 mln złotych oraz wojewódzkich Funduszy – 4,67 mln złotych) i został wyczerpany w dwa miesiące (z końcem września bieżące wojewódzkie fundusze ochrony środowiska zamknęły przyjmowanie wniosków elektronicznych – złożono ich około 24 tysiące). Program będzie kontynuowany od początku 2021 roku, z podobnym budżetem. Wszystkie wnioski, które zostały zarejestrowane elektronicznie do końca września a do końca października 2020 roku dotarły do wojewódzkich funduszy w wersji papierowej, zostaną sfinansowane w tym roku. Warto dodać, że aby taką dotację otrzymać w przyszłości trzeba (w wyznaczonym terminie) zarejestrować elektronicznie wniosek o dofinansowanie i następnie dostarczyć go do wojewódzkich funduszy w wersji papierowej.

Czy warto wejść do giełdowego obiegu?

Wiarygodność i prestiż – z tym głównie kojarzą się firmy, które pojawiają się na giełdzie. Nie bierze się ono znikąd. Przedsiębiorstwa, które wchodzą na giełdę mają bowiem obowiązek informowania na bieżąco o tym w jakiej sytuacji ekonomiczniej aktualnie się znajdują. Musza też dzielić się faktami dotyczącymi ich działalności. Taka wiarygodność korzystnie wpływa na nawiązywanie współpracy z partnerami – bankiem, inwestorem lub odbiorcą usługi i towaru.

Po co wchodzi się na giełdę?

Giełda jest miejscem, w którym firma chce zaistnieć głównie po to, by mieć możliwość pozyskania dodatkowego kapitału. Źródłem finansowania w takim przypadku może być np. bank. Sposobem na dodatkowe przychody jest też sama sprzedaż akcji, które przedsiębiorstwo wypuszcza w obrocie giełdowym. Pieniądze, które w ten sposób trafiają do firmowej kasy często chronią przedsiębiorcę przed koniecznością wzięcia kredytu i tym samym narażenia się na dodatkowe koszty, jakim będą odsetki naliczone przez bank od pożyczonych pieniędzy. Mogą one być znacznie wyższe od wydatków związanych z giełdową emisją akcji. Te związane są głównie z wynagrodzeniem, które trzeba zapłacić dla firmy doradczej i ubezpieczającej emisje oraz opłatami związanymi z usługami, jakie na stałe oferuje giełda.

Kolejna korzyść pojawienia się na giełdzie to wzrost wiarygodności i prestiżu firmy, która wystawia swoje akcje do obrotu. Jedno i drugie ma szczególne znaczenie z punktu widzenia partnerów i banku, w którym przedsiębiorstwo ubiega się o kredyt obrotowy. Nie bez znaczenia są również dla odbiorców towarów lub usług świadczonych przez daną firmę.

Kiedy odchodzi się z giełdy?

Z czasem przychodzi dzień, w którym przedsiębiorstwa żegnają się z giełdą. Na ten krok decydują się nie tylko biznesmeni, których działalność gospodarcza poniosła klęskę. Bywa, że koszty związane z obecnością na giełdzie są zbyt wysokie w zestawieniu z korzyściami, jakie niesie za sobą obrót akcjami. Innym powodem są czasem wspomniane wcześniej wymogi raportowania o wszystkim, co dotyczy funkcjonowania firmy. Wielu przedsiębiorców uważa, że są one zbyt rygorystyczne i uniemożliwiają im zachowanie w tajemnicy danych i informacji ważnych strategicznie dla ich działalności.

Tajemnica handlowa jest jednym z najczęstszych powodów, dla których przedsiębiorcy decydują się wycofać swoją działalność z obrotu giełdowego. Ich zdaniem wymagana tam transparentność sprzyja konkurencji, a ujawnianie swoich planów niekorzystne z punku widzenia strategii rozwojowej firmy. Żegnając się z giełdą pozbywają się obowiązku publikowania swoich wyników finansowych i przygotowywania szczegółowych raportów związanych z działalnością.

Na pożegnanie się z giełdą decydują się firmy, które mają już ugruntowaną pozycję na rynku, nie potrzebują dodatkowej reklamy i cieszą się już dużym prestiżem oraz zaufanie. W takim zestawieniu korzyści płynące z bycia na giełdzie są z byt niskie w porównaniu ze związanym związanymi z tym kosztami. Zarówno policzalnymi jak i tymi, których policzyć się nie da.

5 praktycznych wskazówek dotyczących ochrony danych w Twojej firmie

Era cyfrowa, w której żyjemy, charakteryzuje się licznymi przypadkami szpiegostwa i piractwa danych. Osoby fizyczne, instytucje międzynarodowe i firmy są narażone na te zagrożenia. A ponieważ straty są często znaczne (zwłaszcza dla firm), rośnie świadomość konieczności ochrony danych cyfrowych. Oto kilka praktycznych wskazówek, które mogą pomóc w tym procesie zabezpieczania firmy.

Wybór haseł.

Ochrona różnych systemów w firmie zależy od wyboru hasła. I dla nich ważne jest, aby zrobić kilka kroków, aby „przeciętny człowiek” nie mógł tego odgadnąć. Pierwszą rzeczą do zrobienia jest zdefiniowanie okresowości zmiany haseł. Następnie należy upewnić się, że to samo hasło nie jest powtarzane na kilku systemach jednocześnie. Inaczej byłbyś bardzo wrażliwy.
Skuteczne hasło musi być złożone (aby je zaprojektować, należy jedynie stosować naprzemiennie znaki, cyfry i duże i/lub małe litery). Aby go stworzyć, należy unikać używania łatwo identyfikowalnych informacji, takich jak nazwa firmy lub jej promotora, data utworzenia firmy.

W przypadku hostingu, wybierz opcje lokalne.

Lepiej jest zdecydować się na firmy hostingowe zamieszkałe w tym samym kraju co Twoja firma. Między innymi, ta opcja daje większe bezpieczeństwo. Ponieważ prawa regulujące ochronę danych i naruszenia danych nie są wszędzie takie same, istnieje ryzyko wystąpienia incydentów prawnych. A w zależności od jurysdykcji danego kraju, decyzje sądowe lub regulacyjne nie zawsze są korzystne. Przy wyborze dostawcy usług hostingowych należy wziąć pod uwagę następujące elementy. Należą do nich między innymi:

a. poziom bezpieczeństwa oferowany przez dostawcę usług hostingowych;
b. kraj, w którym będą przechowywane Twoje dane;
c. certyfikaty posiadane przez dostawcę usług hostingowych;
d. proces przechowywania danych, itp.

Dostęp do filtra.

Dane firmowe są bardzo wrażliwe i należy w miarę możliwości zapobiegać wpadaniu w niepowołane ręce. Dlatego ważne jest, aby uniemożliwić wszystkim pracownikom dostęp do tych samych informacji. Możesz na przykład zdefiniować różne poziomy dostępu do informacji w oparciu o ich staż pracy i zaufanie, jakim obdarzasz swoich pracowników. Należy również uważać, aby nie przechowywać poufnych informacji na podłączonych serwerach.

Chroń swoje dokumenty.

Bardzo łatwo jest zgubić lub uszkodzić dokument w firmie, niezależnie od jego wielkości Konieczne jest zatem zapewnienie identyfikowalności dokumentów. Zniszczyć przestarzałe pliki i zapisać inne dane w bezpiecznym miejscu.
Ochrona danych firmy jest równie ważna od wewnątrz jak i z zewnątrz. Wymaga to dyskrecji i ścisłego przestrzegania protokołów bezpieczeństwa.

Elementy biznesplanu – jak go stworzyć?

Długość biznesplanu różni się znacznie w zależności od firmy. Wszystkie informacje powinny zmieścić się w 15–20-stronicowym dokumencie. Jeśli istnieją kluczowe elementy biznesplanu, które zajmują dużo miejsca – takie jak wnioski o patenty – powinny być przywołane w planie głównym i włączone jako załączniki. Jak wspomniano powyżej, nie ma dwóch takich samych biznesplanów. Ale wszystkie mają te same elementy. Poniżej przedstawiono niektóre typowe i kluczowe części biznesplanu.

Streszczenie: Ta sekcja przedstawia firmę i zawiera deklarację misji wraz z wszelkimi informacjami na temat kierownictwa firmy, pracowników, operacji i lokalizacji.

Produkty i usługi: w tym miejscu firma może przedstawić produkty i usługi, które będzie oferować, a także obejmować ceny, żywotność produktu i korzyści dla konsumenta. Inne czynniki, które mogą zostać uwzględnione w tej sekcji, obejmują procesy produkcyjne i produkcyjne, wszelkie patenty, które firma może posiadać, a także zastrzeżoną technologię. Można tu również zamieścić wszelkie informacje dotyczące badań i rozwoju.
Analiza rynku: Firma potrzebuje dobrego zarządzania branżą, a także rynkiem docelowym. Przedstawi on, kim jest konkurencja i jak wpływa na branżę, wraz z jej mocnymi i słabymi stronami. Opisuje również oczekiwany popyt konsumentów na to, co sprzedają firmy oraz jak łatwo lub trudno może być przejęcie udziału w rynku od operatorów zasiedziałych.

Strategia marketingowa: ten obszar opisuje, w jaki sposób firma przyciągnie i utrzyma bazę klientów oraz w jaki sposób zamierza dotrzeć do konsumenta. Oznacza to, że należy określić jasny kanał dystrybucji. Przedstawi również plany kampanii reklamowych i marketingowych oraz za pomocą jakich rodzajów mediów te kampanie będą prowadzone.
Planowanie finansowe: aby przyciągnąć stronę czytającą biznesplan, firma powinna uwzględnić swoje planowanie finansowe i prognozy na przyszłość. Sprawozdania finansowe, bilanse i inne informacje finansowe mogą być uwzględnione w przypadku już istniejących firm. Nowe firmy będą zamiast tego zawierać cele i szacunki dla pierwszych kilku lat działalności oraz potencjalnych inwestorów.

Budżet: każda dobra firma musi mieć określony budżet. Obejmuje to koszty związane z personelem, rozwojem, produkcją, marketingiem i wszelkie inne wydatki związane z działalnością.

Rodzaje planów biznesowych

Biznesplany pomagają firmom określić ich cele i pozostać na właściwej drodze. Mogą pomóc firmom w rozpoczęciu i zarządzaniu sobą, a także w rozwoju po uruchomieniu. Działają również jako środek zachęcający ludzi do współpracy i inwestowania w biznes.

Chociaż nie ma dobrych ani złych planów biznesowych, można je podzielić na dwie różne kategorie – tradycyjne lub odchudzone startupy. Według specjalistów najczęściej stosuje się tradycyjny biznesplan. Są standardowe, o wiele więcej szczegółów w każdej sekcji. Są one zwykle znacznie dłuższe i wymagają dużo więcej pracy.

Z drugiej strony, szczupłe biznesplany startupów wykorzystują standardową strukturę, mimo że nie są tak powszechne w świecie biznesu. Te biznesplany są krótkie – jak jedna strona – i zawierają bardzo mało szczegółów. Jeśli firma korzysta z tego rodzaju planu, powinna spodziewać się bardziej szczegółowych informacji, jeśli zażąda tego inwestor lub pożyczkodawca.

Czym się różni leasing dla osób prywatnych od leasingu dla firm?

Leasing pozwala na finansowanie inwestycji w przedsiębiorstwie. Wykorzystuje się go w firmach jako szybki sposób na nabycie pojazdów czy nieruchomości. Co ciekawe, w 2011 roku wprowadzona ustawa o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców wprowadziła w życie leasing konsumencki, czyli taki, który przeznaczony jest dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Jakie są między nimi różnice?

Co to jest leasing?

Leasing to połączenie rat i umowy najmu. Polega na wnoszeniu miesięcznych opłat do finansującego, w zamian za użytkowanie pojazdu czy maszyny. Uiszczana jest również opłata wstępna, a po zakończeniu umowy, korzystający może zdecydować, czy chce stać się właścicielem leasingowanego przedmiotu, czy też nie. Alternatywną formą leasingu jest kredyt samochodowy. Powoduje jednak zwiększenie kosztów związanych z użytkowaniem pojazdu, nie jest więc, aż tak popularny.

Leasing dla osoby prywatnej

Z dniem 1 lipca 2011 roku wprowadzono leasing dla osoby prywatnej. Zawierany jest on na tych samych zasadach, co leasing dla firm, zanim jednak uzyskamy decyzję kredytową, spełnić będzie trzeba
niezbędne formalności, tj. przedstawić wniosek o leasing, dowód tożsamości oraz inny dokument ze zdjęciem. Czasem konieczne staje się przedłożenie dodatkowych dokumentów, czyli zaświadczenia o
zarobkach oraz wyciągu z konta, na które przelewane jest wynagrodzenie.

Leasing dla firm

Najczęściej na umowach leasingu pojawiają się samochody użytkowe, ale inne pojazdy czy nawet nieruchomości również mogą na nich widnieć. Ich popularność wynika z możliwości wrzucenia opłat w koszty przedsiębiorstwa. Należą do nich, oprócz opłaty wstępnej i miesięcznych rat, również koszty paliwa, przeglądy czy wyposażenia. Wynajem długoterminowy przynosi spore korzyści, przedsiębiorcy mogą po niższych kosztach nabyć flotę pojazdów wykorzystywaną na potrzeby działalności, a po wygaśnięciu umowy wymienić auta na nowe.

Podstawowe różnice – leasing konsumencki, a leasing dla firm

Podstawową różnicą są strony zawierające umowę – przedsiębiorcy albo osoba prywatna. Leasing samochodu różni się również pod względem finansowym – w wysokości opłaty wstępnej i miesięcznych rat. Opłata wstępna jest zwykle dużo niższa niż ta w leasingu dla firm, do rat dolicza się natomiast koszty pełnego ubezpieczenia, obsługi serwisowej czy opieki assistance. Kalkulator leasingowy pomoże Ci w ich obliczeniu. Dzięki niemu uzyskasz informację również na temat harmonogramu przyszłych spłat.

Podsumowanie

Czy warto więc wziąć auto w leasing? Niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą czy osobą fizyczną, ta forma inwestycji ogranicza koszty i pozwala szybko korzystać z nowego auta. Wszystko ma jednak
swoje wady i zalety. Zanim zdecydujesz się na leasing, przeanalizuj wszystkie dostępne dla Ciebie możliwości i poczytaj opinie klientów. Sprawdź również opcje dostępnych ofert leasingowych – użyj do tego porównywarki kosztów, która pokaże Ci rzeczywiste oprocentowanie umowy leasingowej.