• Godziny otwarcia: 8:00-16:00
  • info@akademia-przedsiebiorcy.pl

Czy warto wejść do giełdowego obiegu?

Dla przedsiębiorców gru 9, 2020
giełda dla firm

Wiarygodność i prestiż – z tym głównie kojarzą się firmy, które pojawiają się na giełdzie. Nie bierze się ono znikąd. Przedsiębiorstwa, które wchodzą na giełdę mają bowiem obowiązek informowania na bieżąco o tym w jakiej sytuacji ekonomiczniej aktualnie się znajdują. Musza też dzielić się faktami dotyczącymi ich działalności. Taka wiarygodność korzystnie wpływa na nawiązywanie współpracy z partnerami – bankiem, inwestorem lub odbiorcą usługi i towaru.

Po co wchodzi się na giełdę?

Giełda jest miejscem, w którym firma chce zaistnieć głównie po to, by mieć możliwość pozyskania dodatkowego kapitału. Źródłem finansowania w takim przypadku może być np. bank. Sposobem na dodatkowe przychody jest też sama sprzedaż akcji, które przedsiębiorstwo wypuszcza w obrocie giełdowym. Pieniądze, które w ten sposób trafiają do firmowej kasy często chronią przedsiębiorcę przed koniecznością wzięcia kredytu i tym samym narażenia się na dodatkowe koszty, jakim będą odsetki naliczone przez bank od pożyczonych pieniędzy. Mogą one być znacznie wyższe od wydatków związanych z giełdową emisją akcji. Te związane są głównie z wynagrodzeniem, które trzeba zapłacić dla firmy doradczej i ubezpieczającej emisje oraz opłatami związanymi z usługami, jakie na stałe oferuje giełda.

Kolejna korzyść pojawienia się na giełdzie to wzrost wiarygodności i prestiżu firmy, która wystawia swoje akcje do obrotu. Jedno i drugie ma szczególne znaczenie z punktu widzenia partnerów i banku, w którym przedsiębiorstwo ubiega się o kredyt obrotowy. Nie bez znaczenia są również dla odbiorców towarów lub usług świadczonych przez daną firmę.

Kiedy odchodzi się z giełdy?

Z czasem przychodzi dzień, w którym przedsiębiorstwa żegnają się z giełdą. Na ten krok decydują się nie tylko biznesmeni, których działalność gospodarcza poniosła klęskę. Bywa, że koszty związane z obecnością na giełdzie są zbyt wysokie w zestawieniu z korzyściami, jakie niesie za sobą obrót akcjami. Innym powodem są czasem wspomniane wcześniej wymogi raportowania o wszystkim, co dotyczy funkcjonowania firmy. Wielu przedsiębiorców uważa, że są one zbyt rygorystyczne i uniemożliwiają im zachowanie w tajemnicy danych i informacji ważnych strategicznie dla ich działalności.

Tajemnica handlowa jest jednym z najczęstszych powodów, dla których przedsiębiorcy decydują się wycofać swoją działalność z obrotu giełdowego. Ich zdaniem wymagana tam transparentność sprzyja konkurencji, a ujawnianie swoich planów niekorzystne z punku widzenia strategii rozwojowej firmy. Żegnając się z giełdą pozbywają się obowiązku publikowania swoich wyników finansowych i przygotowywania szczegółowych raportów związanych z działalnością.

Na pożegnanie się z giełdą decydują się firmy, które mają już ugruntowaną pozycję na rynku, nie potrzebują dodatkowej reklamy i cieszą się już dużym prestiżem oraz zaufanie. W takim zestawieniu korzyści płynące z bycia na giełdzie są z byt niskie w porównaniu ze związanym związanymi z tym kosztami. Zarówno policzalnymi jak i tymi, których policzyć się nie da.

Przez Akademia